Consult

Consultmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een consult. Weet je niet precies wat voor jou het beste is, overleg dan gerust met mij. Bij alle consulten is het belangrijk om een zo precies mogelijke geboortetijd te hebben. Deze kun je eventueel opvragen bij de gemeente waar je geboren bent. Soms is dat gratis, maar bij sommige gemeentes wordt er een (meestal kleine) vergoeding gevraagd.

Nadat je een afspraak hebt gemaakt (telefonisch of via e-mail) krijg je altijd een bevestiging via e-mail (of evt. per post mocht je geen e-mail hebben). Afhankelijk van het soort consult zit daar ook een vragenlijst bij, zie bij het betreffende consult. Nadat ik jouw/jullie horoscoop heb gemaakt ga ik deze bestuderen en neem daarbij jouw/jullie antwoorden mee. Door op deze manier samen te werken kunnen we het best focussen op wat voor jou of jullie belangrijk is.

Omdat de voorbereiding van een consult aardig wat tijd in beslag neemt vraag ik je het bedrag vooraf over te maken. De factuur ontvang je samen met de bevestiging.

 

Persoonlijk consult

Tijdens een persoonlijk consult wordt de geboortehoroscoop besproken. Dat kan omdat je gewoon nieuwsgierig bent, maar ook naar aanleiding van bepaalde omstandigheden in je leven. Allerlei aspecten van jezelf komen hierbij aan bod. Hoe je aan de buitenkant bent, aan de binnenkant, je positie in de maatschappij, de manier waarop je omgaat met anderen, leren, emoties, relaties, werk. Kortom: een breed scala aan belangrijke onderdelen van je leven komen aan bod. Ook kan ik naar gebeurtenissen uit het verleden kijken. Hoe die terugkomen in de horoscoop, en wat de betekenis daarvan is. Daardoor kan ik gebeurtenissen in de tegenwoordige tijd ook beter beoordelen.

Voor een persoonlijk consult krijg je een korte vragenlijst toegestuurd. Dat geeft mij een beeld van jouw situatie op dit moment. Daardoor kan ik uit de mogelijkheden die een horoscoop in zich draagt de dingen selecteren die voor jou op dit moment van toepassing of belangrijk zijn.

Je krijgt je eigen horoscoop op papier mee naar huis, inclusief een beknopt duidingsrapport.

Een persoonlijk consult duurt ongeveer twee uur en kost €95,-

 

Beroepskeuzeconsult

Tijdens een school- of beroepskeuzeconsult wordt er naar specifieke factoren in jouw horoscoop gekeken. Waar liggen je kwaliteiten, wat zijn je valkuilen, waar moet je rekening mee houden bij je keuze? Wat heb je nodig om je op korte, maar ook op lange termijn binnen een vakgebied thuis te voelen? Waar liggen je ontwikkelingsmogelijkheden? Dat zijn vragen die bij een dergelijk consult aan bod kunnen komen. Een astrologisch consult geeft je nooit een exact advies. Maar doordat je een veel betere kijk krijgt op je kwaliteiten en behoeften, zal de keuze een stuk makkelijker worden.

Voor een beroepskeuzeconsult krijg je een korte vragenlijst toegestuurd. Hierin kun je bijvoorbeeld aangeven wat je school en/of werkervaring tot nu toe is. Dat geeft mij de mogelijkheid om daarmee bij de duiding rekening te houden.

Je krijgt je eigen horoscoop op papier mee naar huis, inclusief een beknopt duidingsrapport.

Een beroepskeuzeconsult duurt ongeveer anderhalf uur en kost €75,-

 

Partnerconsult

Een partnerconsult is een consult waarbij twee mensen meer over hun onderlinge relatie te weten willen komen. Dat kan een liefdesrelatie zijn, maar is ook heel interessant voor mensen die met elkaar samenwerken. Tijdens dit consult kijk ik naar beide horoscopen, en hoe die al dan niet op elkaar aansluiten. Welke kwaliteiten stimuleer je bij elkaar, of wat gaat juist stroef. Door meer inzicht in de mechanismen waarop dat werkt krijg je veelal meer begrip voor elkaar. En dat is natuurlijk belangrijk in welke relatie dan ook. Ook maak ik een horoscoop van samen, wat meer duidelijkheid geeft over hoe jullie als stel zijn, hoe jullie als stel naar buiten treden en overkomen. Dit kan soms frappant anders zijn dan de individuen op zich.

Voor een partnerconsult krijgen jullie vooraf een korte vragenlijst toegestuurd. Daarin kunnen jullie bijvoorbeeld aangeven om wat voor soort relatie het gaat (liefde, zakelijk, familieband). Daardoor kan ik de duiding laten aansluiten op jullie situatie.

Een partnerconsult duurt ongeveer twee uur en kost €150,-

De beide horoscopen inclusief globale duiding krijg je mee naar huis.

 

Kinderconsult

Een kinderconsult kan aangevraagd worden door de ouders van een kind tot 12 jaar. Tot 9 jaar kan dat zonder dat het kind erbij is, vanaf 10 jaar de ouder(s) samen met het kind.

Bij een kinderconsult gaat het vaak om vragen als: wat heeft het kind/heb je nodig om je lekker te voelen, waar kun je rekening mee houden bij de omgang met andere kinderen en volwassenen, welke manier van leren past het best bij hem/haar/jou. Ook kunnen specifieke problemen aan de orde komen zoals pesten, gedrag, omgaan met ziekte, scheiding, e.d.

Voor een kinderconsult krijg je vooraf een kort vragenlijstje toegestuurd. Daardoor kan ik de focus leggen op bepaalde thema’s of omstandigheden als dat aan de orde is.

Een kinderconsult duurt ongeveer een uur en kost €50,-

Je krijgt de horoscoop mee naar huis.

 

Jongerenconsult

Een jongerenconsult is geschikt voor jongeren tussen de twaalf en twintig jaar. Bij het jongerenconsult ligt de nadruk op het beter zicht krijgen op het karakter en de persoonlijkheid. Wat heb je nodig om lekker in je vel te zitten, waar kun je tegenaan lopen als je naar een volgende school gaat, gaat studeren, of je eerste baan(tje) krijgt. Waar liggen je kwaliteiten, wat is je sterke kant en wat misschien een wat zwakkere kant? Het is fijn om al vroeg in je leven rekening te kunnen houden met jouw unieke set karaktereigenschappen. Als er specifieke omstandigheden of problemen zijn, dan kan het jongerenconsult je helpen om te kijken hoe je daar beter mee om kunt gaan.

Voor een jongerenconsult krijg je vooraf een korte vragenlijst. Daarin kun je bijvoorbeeld aangeven of er bepaalde omstandigheden zijn die voor jou op dit moment belangrijk zijn, of waar je meer over zou willen weten.

Je krijgt je eigen horoscoop op papier mee naar huis, inclusief een beknopt duidingsrapport.

Een jongerenconsult duurt één tot anderhalf uur en kost €60,-

 

Reacties zijn gesloten.